Jeśli wyrażasz miłość w taki sposób, aby wywierała wpływ na rzekomego   przeciwnika, wtedy on musi odpowiedzieć miłością […] To wymaga znacznie większej odwagi niż zadawanie ciosów.
Mahatma Gandhi

indyjski prawnik, filozof, polityk i mąż stanu