Doświadczenie przebywania latami wśród dalekich Innych uczy [...], że tylko życzliwość do drugiej istoty jest tą postawą, która może poruszyć w niej strunę człowieczeństwa.
Ryszard Kapuściński

polski reportażysta, publicysta, poeta i fotograf, zwany „cesarzem reportażu”