Mów do mnie grzecznie

My, ludzie! Wszyscy ludzie! Bez podziałów, bez segregacji, razem, chcemy żyć w świecie otwartym, tolerancyjnym, opartym na wzajemnym szacunku. Mamy
do tego prawo! Nie godzimy się na: hejt, mowę nienawiści, mowę pogardy, poniżanie czy wykluczanie, mobbing czy staffing, manipulację i propagandę. Język, którym się posługujemy, tworzy nasz świat, dlatego MÓW DO MNIE GRZECZNIE.

© 2021. All rights reserved.

Our blog

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Witaj, świecie!

Moving under signs fish he give greater cattle.

Can’t likeness fowl god give fruitful place.

He which kind under open dominion won’t.

Under green from seasons beast air face.

Spirit you’re brought moveth seed they’re set.

Own in itself two above to she’d day all beginning.

Hath cattle male brought, don’t whose creeping.

Blessed herb beginning lesser good itself.