Mów do mnie grzecznie

My, ludzie! Wszyscy ludzie! Bez podziałów, bez segregacji, razem, chcemy żyć w świecie otwartym, tolerancyjnym, opartym na wzajemnym szacunku. Mamy
do tego prawo! Nie godzimy się na: hejt, mowę nienawiści, mowę pogardy, poniżanie czy wykluczanie, mobbing czy staffing, manipulację i propagandę. Język, którym się posługujemy, tworzy nasz świat, dlatego MÓW DO MNIE GRZECZNIE.

© 2021. All rights reserved.

Ziomm

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Leaf photo
Design
Creative portrait
Inspiration
Men’s portrait
Design
Book design
Marketing
Creative branding
Development
Harmonic album
Inspiration
Minimal photo
Marketing
coming soon... ⏳️
Socks design
Marketing

An award-winning design and development team 🐼

Waters rule you’re meat be kind fruit all. Days fill, be seas very, she’d
appear unto evening there gathering created open tree male, isn’t. Spirit is stars
be brought Which greater replenish. Dominion kind you without
signs beast third upon.

Product design

Own to seed open above. May dry may likeness without moveth shall winged green saying, tree.

Web development

Can't good light moved replenish his Behold brought years may fifth she'd our fill, great green.

Mobile development

Great fill called i, i a brought had sixth unto shall firmament female winged fish land.

dark-particle

Need a project?
Let’s talk.

259 Pinnickinick Street,
Seattle, 98109

  Latest projects

  Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

  Cele kampanii

  cel01CEL

  promowanie w społeczeństwie modelu komunikacji asertywnej, pozbawionej agresji i przemocy, opartej na prawach człowieka

  cel02CEL

  kształtowanie postawy otwartej na różnorodność, opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku wobec siebie i innych

  cel03CEL

  badanie możliwych przyczyn i konsekwencji nieasertywnej komunikacji oraz skuteczności alternatywnych form komunikacji