Mów do mnie grzecznie

My, ludzie! Wszyscy ludzie! Bez podziałów, bez segregacji, razem, chcemy żyć w świecie otwartym, tolerancyjnym, opartym na wzajemnym szacunku. Mamy
do tego prawo! Nie godzimy się na: hejt, mowę nienawiści, mowę pogardy, poniżanie czy wykluczanie, mobbing czy staffing, manipulację i propagandę. Język, którym się posługujemy, tworzy nasz świat, dlatego MÓW DO MNIE GRZECZNIE.

© 2021. All rights reserved.

O kampanii

Informacje o kampanii

„Mów do mnie grzecznie” jest tworzącą się oddolnie kampanią społeczną o charakterze informacyjno-edukacyjno-badawczym. W ramach kampanii planujemy różnego rodzaju działania promujące postawę otwartą, tolerancyjną, opartą na wzajemnym szacunku.

W języku współczesnym pojęcie „grzeczny” czy „grzeczna” stosowane jest w odniesieniu do dzieci oraz kobiet – bądź grzeczna, czyli posłuszna, bezwolna, bierna, podporządkowana. W ramach kampanii wracamy do pierwotnego znaczenia i rozumienia tego słowa. Stosując to pojęcie, chcemy wzbudzić refleksję i przyciągnąć uwagę odbiorcy. Na pytanie: „grzecznie, czyli jak?” odpowiadamy – zgodnie z etymologią tego słowa – do rzeczy, uprzejmie i adekwatnie do sytuacji.

Planowane w ramach kampanii działania skierowane są dla różnych grup – nadawców, odbiorców i obserwatorów nieasertywnej (agresywnej lub uległej) komunikacji. Chcemy tłumaczyć jej przyczyny, przejawy i konsekwencje, a także nauczać, jak można komunikować się ze sobą inaczej – grzecznie, czyli „do rzeczy”.

Protest

My, ludzie! Wszyscy ludzie! Bez podziałów, bez segregacji, razem, chcemy żyć
w świecie otwartym, tolerancyjnym, opartym na wzajemnym szacunku. Mamy
do tego prawo! Nie godzimy się na: hejt, mowę nienawiści, mowę pogardy, poniżanie
czy wykluczanie, mobbing czy staffing, manipulację i propagandę. Język, którym
się posługujemy, tworzy nasz świat, dlatego MÓW DO MNIE GRZECZNIE.

Nasz zespół

Chcesz do nas dołączyć? Masz pomysł na wspólny projekt? A może chcesz, po prostu, podzielić się swoją opinią lub doświadczeniami? Napisz do nas!

dr Agata Jastrzębowska

pomysłodawczyni kampanii, psycholog społeczna, Akademia Leona Koźmińskiego

Dlaczego „Mów do mnie grzecznie”?
Nasz świat jest w naszych rękach i tylko od nas zależy, czy będziemy żyli w świecie ograniczonym i podzielonym, czy otwartym i tolerancyjnym. Połączmy nasze zasoby, siły i głosy ku temu, aby nasz sprzeciw wobec polaryzacji, hejtu czy mowy nienawiści i pogardy był wyraźny. Razem możemy więcej.

Tomasz Majewski

psycholog, współzałożyciel i właściciel NVC Solutions

Dlaczego „Mów do mnie grzecznie”? Dlatego, że w agresji i przemocy nie ma wygranych. Komunikacja oparta na empatii i szacunku, jest dla mnie kluczem do świata gdzie jest miejsce dla każdego. Gdzie każdy może czuć się bezpiecznie i być sobą.

dr Małgorzata Godlewska

psycholog społeczna, trener, coach rozwoju, adiunkt, Uniwersytet SWPS

Dlaczego „Mów do mnie grzecznie”? Chciałabym świata, w którym inni szanują się wzajemnie, w którym różnorodność jest źródłem ciekawości i inspiracji. „Mówiąc grzecznie”, czyli do rzeczy, uprzejmie i adekwatnie do sytuacji, stajemy się lepszymi ludźmi. Zmieńmy wspólnie świat na lepsze.

Jacek Purski

prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, socjolog

Dlaczego „Mów do mnie grzecznie”? Najważniejsze dla mnie jest to, że w ramach kampanii mówimy podejmujemy dyskusję o takich zjawiskach, jak mowa nienawiści w szerszym kontekście problemów społecznych, np. polaryzacji czy radykalizacji. Tym samym adresujemy problemy, w ramach tzw. wczesnej prewencji, mającej wpływ na bezpieczeństwo nas wszystkich.

Izabela Śliwińska

prezes Stowarzyszenia Wspólne Podwórko, psycholog

Dlaczego „Mów do mnie grzecznie”? Często spotykam na swojej drodze osoby, które mierzą się ze skutkami agresji. Obserwuję wówczas, że szczególnie bagatelizowane jest oddziaływanie słowa. Czas zadbać o komunikację publiczną, szkołę, dom, pracę. Czas zadbać o nas wszystkich, mówić do siebie z życzliwością, konkretnie, z poszanowaniem różnorodności.

Maciej Frasunkiewicz

psycholog dzieci i młodzieży

Dlaczego „Mów do mnie grzecznie”?
Bo bez szacunku nie ma empatii, a bez empatii nie ma wzajemnego zrozumienia. Tylko mówiąc grzecznie i odnosząc się do innych z szacunkiem, możemy stworzyć szczęśliwe społeczeństwo.

Anna Kamińska

psycholog społeczna, trener, lider ds. promocji i marketingu

Dlaczego „Mów do mnie grzecznie”? Ponieważ wierzę w ludzi i świat, w którym chcemy i umiemy ze sobą rozmawiać z szacunkiem, ciekawością i otwartością na innych. Bo możemy.

Cele kampanii

cel01CEL

promowanie w społeczeństwie modelu komunikacji asertywnej, pozbawionej agresji i przemocy, opartej na prawach człowieka

cel02CEL

kształtowanie postawy otwartej na różnorodność, opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku wobec siebie i innych

cel03CEL

badanie możliwych przyczyn i konsekwencji nieasertywnej komunikacji oraz skuteczności alternatywnych form komunikacji