Słowniczek Grzecznej Mowy

Słowniczek jest inicjatywą grupy studenckiej zaangażowanej w działania kampanii społecznej Mów Do Mnie Grzecznie. Pod kierownictwem twórczyń kampanii – dr Agaty Jastrzębowskiej oraz dr Małgorzaty Godlewskiej – stworzyliśmy serię publikacji, podejmujących próbę:
 • przeanalizowania przyczyn agresywnej komunikacji,
 • zaprezentowania form, które przyjmuje ona w naszym codziennym życiu,
 • zaproponowania asertywnych (ale nie przemocowych!) sposobów komunikacji.

O Słowniczku

 • W jakim celu powstał Słowniczek?

  Wiele inicjatyw mówi o tym, że nie umiemy rozmawiać i diagnozuje problemy w społeczeństwie. To bardzo ważne. Nam zależało na tym, by nie mówić STOP AGRESJI, tylko powiedzieć START… no właśnie, czemu? Co możemy zrobić zamiast? Jak rozmawiać? Krótko mówiąc: nasz Słowniczek powstał, ponieważ uważamy, że mimo wielu różnic, jesteśmy w stanie rozmawiać i komunikować się bez przemocy w różnych obszarach naszego życia. Chcemy pokazać jak to robić!

 • Dla kogo przeznaczony jest Słowniczek?

  Bez względu na to, czy jesteś nadawcą agresywnej komunikacji, jej odbiorcą, czy obserwatorem, nasz Słowniczek dostarczy Ci wiedzy o tym, czym są i skąd biorą się agresywne postawy komunikacyjne, ale także inspiracji i narzędzi do tego, jak je zmieniać!

 • W czym pomoże Ci Słowniczek?

  W naszej publikacji pokazujemy jak rozpoznawać agresywną komunikację, jak nie pomylić agresji z asertywnością (!), ale także udostępniamy konkretne narzędzia umożliwiające zmianę. Pracujemy na konkretnych przykładach wypowiedzi, które otrzymaliśmy od internautów!

 • Skąd pochodzą cytaty, które wykorzystaliśmy w Słowniczku?

  Od Was! Kilkanaście miesięcy temu przeprowadziliśmy ankietę, w ramach której prosiliśmy Was o podzielenie się z nami najbardziej bolesnymi słowami, komunikatami, które zdarzyło Wam się usłyszeć w pracy, szkole i w domu. Część z tych komunikatów posłużyła nam jako materiał, który pozwolił nam zaprezentować jak różne rzeczy możemy powiedzieć INACZEJ. Z szacunkiem, nie raniąc.

Dla Iwa

Iwo Toczewski

W pracach nad Słowniczkiem Grzecznej Mowy towarzyszył nam Iwo Toczewski, a wraz z nim jego niesamowity entuzjazm, chęć działania i idee, za którymi podążał. Iwo żył wierząc w dobro, w drugiego człowieka i w świat bez przemocy. Jego odejście pozostawiło w nas ogrom smutku i żalu, ale i iskrę do działania, którą w nas rozpalił.

Całą serię Słowniczka Grzecznej Mowy dedykujemy właśnie Jego pamięci. Dziękujemy Rodzinie Iwa za zaufanie i wsparcie naszej inicjatywy. To dla nas bardzo ważne, że jesteście z nami.

Iwo, ten projekt jest dla Ciebie. Będzie pomagał nam zmieniać świat na taki, jakiego pragnąłeś.

Przyjaciele z Mów Do Mnie Grzecznie

Każde wydanie Słowniczka poświęcone jest jednemu tematowi: