Mów do mnie grzecznie

My, ludzie! Wszyscy ludzie! Bez podziałów, bez segregacji, razem, chcemy żyć w świecie otwartym, tolerancyjnym, opartym na wzajemnym szacunku. Mamy
do tego prawo! Nie godzimy się na: hejt, mowę nienawiści, mowę pogardy, poniżanie czy wykluczanie, mobbing czy staffing, manipulację i propagandę. Język, którym się posługujemy, tworzy nasz świat, dlatego MÓW DO MNIE GRZECZNIE.

© 2021. All rights reserved.

Archive

[Testimonial] Slide 3

Kiedy ludzie zaczynają mówić o tym, czego potrzebują, zamiast nawzajem wytykać sobie błędy, wtedy dużo łatwiej jest zaspokajać potrzeby wszystkich zainteresowanych. Marshall B. Rosenberg amerykański ...

[Testimonial] Slide 3

Of wherein together third and made also waters land you set cattle, two make midst i light. Given behold together, darkness thing. ...

[Testimonial] Slide 2

Doświadczenie przebywania latami wśród dalekich Innych uczy , że tylko życzliwość do drugiej istoty jest tą postawą, która może poruszyć w niej strunę ...

[Testimonial] Slide 2

Of wherein together third and made also waters land you set cattle, two make ? midst i light. Given behold together, darkness ...

[Testimonial] Slide 1

Of wherein together third and made also waters land you set cattle, two make midst i light. Given behold together, darkness thing. ...

[Testimonial] Slide 1

Jeśli wyrażasz miłość w taki sposób, aby wywierała wpływ na rzekomego   przeciwnika, wtedy on musi odpowiedzieć miłością To wymaga znacznie większej odwagi ...