Mów do mnie grzecznie

My, ludzie! Wszyscy ludzie! Bez podziałów, bez segregacji, razem, chcemy żyć w świecie otwartym, tolerancyjnym, opartym na wzajemnym szacunku. Mamy
do tego prawo! Nie godzimy się na: hejt, mowę nienawiści, mowę pogardy, poniżanie czy wykluczanie, mobbing czy staffing, manipulację i propagandę. Język, którym się posługujemy, tworzy nasz świat, dlatego MÓW DO MNIE GRZECZNIE.

© 2021. All rights reserved.

Slide

Kampania społeczna
Mów do mnie grzecznie

O Kampanii

„Mów do mnie grzecznie” jest tworzącą się oddolnie kampanią społeczną o charakterze informacyjno-edukacyjno-badawczym. W ramach kampanii planujemy różnego rodzaju działania promujące postawę otwartą, tolerancyjną, opartą na wzajemnym szacunku.

W języku współczesnym pojęcie „grzeczny” czy „grzeczna” stosowane jest w odniesieniu do dzieci oraz kobiet – bądź grzeczna, czyli posłuszna, bezwolna, bierna, podporządkowana. W ramach kampanii wracamy do pierwotnego znaczenia i rozumienia tego słowa. Stosując to pojęcie, chcemy wzbudzić refleksję i przyciągnąć uwagę odbiorcy. Na pytanie: „grzecznie, czyli jak?” odpowiadamy – zgodnie z etymologią tego słowa – do rzeczy, uprzejmie i adekwatnie do sytuacji.

Cele kampanii

cel01CEL

promowanie w społeczeństwie modelu komunikacji asertywnej, pozbawionej agresji i przemocy, opartej na prawach człowieka

cel02CEL

kształtowanie postawy otwartej na różnorodność, opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku wobec siebie i innych

cel03CEL

badanie możliwych przyczyn i konsekwencji nieasertywnej komunikacji oraz skuteczności alternatywnych form komunikacji

JAK działaMY

  • Parasol

    Będziemy promować nie tylko wyniki badań własnych, lecz także i innych naukowców, którzy interesują się tematyką komunikacji.

  • Mosty

    Każdy może włożyć do kampanii tyle ile chce i może - swoją cegiełkę. Jeżeli potrafisz kręcić filmy, tworzyć grafiki czy rysować - chcielibyśmy Cię zaprosić do wspólnego działania. Wspólnie stworzymy coś wielkiego

  • Projekty

    Kampania jest skierowana do wszystkich osób, funkcjonujących w różnych sferach życia - dom, szkoła, praca, media, Internet, polityka. Do różnych osób należy mówić innym językiem. Dzielimy się na projekty, by każdy działał w tym obszarze, który jest mu najbliższy.

Kampania jest bezterminowa i zapraszamy do jej współtworzenia wszystkich! Bez podziałów! 

dark-particle
14
wspierających
partnerów
128
zaangażowanych
osób
8
projektów
w trakcie realizacji
1300 +
obserwujących
nasz fanpage

Nasz zespół

dr Agata Jastrzębowska

pomysłodawczyni kampanii, psycholog społeczna, Akademia Leona Koźmińskiego

Tomasz Majewski

psycholog, współzałożyciel i właściciel NVC Solutions

dr Małgorzata Godlewska

psycholog społeczna, trener, coach rozwoju, adiunkt, Uniwersytet SWPS

Jacek Purski

prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, socjolog

Izabela Śliwińska

prezes Stowarzyszenia Wspólne Podwórko, psycholog

Maciej Frasunkiewicz

psycholog dzieci i młodzieży

 

Anna Kamińska

psycholog społeczna, trener, lider ds. promocji i marketingu

Jeśli wyrażasz miłość w taki sposób, aby wywierała wpływ na rzekomego   przeciwnika, wtedy on musi odpowiedzieć miłością […] To wymaga znacznie większej odwagi niż zadawanie ciosów.
Mahatma Gandhi

indyjski prawnik, filozof, polityk i mąż stanu

Doświadczenie przebywania latami wśród dalekich Innych uczy [...], że tylko życzliwość do drugiej istoty jest tą postawą, która może poruszyć w niej strunę człowieczeństwa.
Ryszard Kapuściński

polski reportażysta, publicysta, poeta i fotograf, zwany „cesarzem reportażu”

Kiedy ludzie zaczynają mówić o tym, czego potrzebują, zamiast nawzajem wytykać sobie błędy, wtedy dużo łatwiej jest zaspokajać potrzeby wszystkich zainteresowanych.
Marshall B. Rosenberg

amerykański psycholog, mediator, autor i nauczyciel

Kodeks Grzecznej Komunikacji

Mów do mnie grzecznie, czyli jak?

01

Do rzeczy

– mów wprost o swoich potrzebach i oczekiwaniach.

02

Z szacunkiem

dla siebie, lecz także dla innych.

03

O sobie

– mów, do czujesz i jakie są fakty, zamiast krytykować
i oceniać innych.

04

Empatycznie

– myśl o tym, jak Twoje słowa mogą odebrać inni.

05

Będąc w zgodzie ze swoimi uczuciami.

To one jako pierwsze poinformują Cię o niezaspokojonych potrzebach.

06

Z akceptacją i tolerancją

dla innych, którzy mają prawo się od Ciebie różnić, a także czuć i myśleć inaczej niż Ty.

07

Masz prawo do wolności słowa

lecz granicą tej wolności jest godność drugiego człowieka, a tej granicy nie wolno nam przekroczyć.

Skontaktuj się z nami 👋

Chcesz do nas dołączyć? Masz pomysł na wspólny projekt? A może chcesz, po prostu, podzielić się swoją opinią lub doświadczeniami? Napisz do nas!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI